Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Mạt Thế Chi Ma Linh Triệu Hoán Sư

Truyện có 408 chương.
1
Mở Lại Tận Thế
2
Hết Thảy Còn Chưa Bắt Đầu
3
Dự Bị Doanh
4
Giống Nhau Kết Cục
5
Phòng Ngừa Chu Đáo
6
Pháp Trận Triệu Hoán
7
Hủ Chó
8
Dã Vọng
9
Phương Xa (Hai Hợp Một)
10
10:: Giá Trị
11
Đêm Không Ngủ
12
Lòng Người
13
Lịch Luyện Lữ Trình
14
13 +Cự Nhận Đường Lang
15
Lưỡi Đao Sở Hướng
16
Trầm Luân Thi
17
Huyết Chiến Liên Tục
18
Tỉnh Lại Người Báo Thù
19
Hủ Chó Tiến Hóa
20
Mỗi Người Một Ngả
21
Lại Tới ? !
22
Nổ Tung Hủ Chó
23
Trở Về Từ Cõi Chết
24
Nữ Thi
25
Trụy Lạc Hắc Ám
26
Đó Cũng Không Phải Cố Sự
27
Quỷ Diện Chu
28
Nhan Trị Khống
29
Mục Tiêu Kế Tiếp
30
Sự Kiện Quỷ Dị
31
Phiền Toái Thăng Cấp
32
Thây Trôi Luyện Ngục
33
Thanh Dực Lưu Toan Trùng
34
Trùng Quần , Nữ Nhộng
35
Bổn Mạng Triệu Hoán
36
Chủ Nhân
37
Xin Gọi Ta Nữ Hoàng Đại Nhân!
38
Lấy Bạo Chế Bạo
39
Hai CáI ĐầU
40
Ký Thân Trùng
41
Triệu Hoán! Triệu Hoán!
42
Hài Cốt Kỵ Binh
43
Trả Lại Cho Người
44
Hạ Màn Kết Thúc
45
Thành Tâm Ra Sức
46
Bách Chiến Thánh Đồ Bảng
47
Thiên Tình
48
Cành Khô
49
Máu Người
50
Bất Ngờ
51
Vị Trí
52
Thiên Khải Kế Hoạch
53
Hoàng Gia Thủ Vệ
54
Không Sợ
55
Kinh Diễm Một Đòn
56
Sửa Số Mạng Sát Thần
57
Sống Tiếp
58
Nho Nhỏ Lính Đánh Thuê
59
Ba! Mẫu Thân!
60
Phong Ma
61
Phệ Thi Giả
62
Thật Xin Lỗi , Ta Nói Láo
63
Là Ngươi Nghĩ Quá Nhiều
64
Lấy Giết Chóc Ngăn Giết Chóc
65
Ngươi Sẽ Chết Sao
66
Lác Đác Hai Chữ
67
Chiếu Cố
68
Người Độc Hành
69
Thức Tỉnh Thời Khắc
70
Người Điên Cùng Với Người Điên
71
Bảo Tàng
72
Đọc Tâm Ma
73
Lực Lượng Chân Chính
74
Quái Thục Thử
75
Tử Diệu Hoa
76
Hoạ Từ Trong Nhà
77
Không Nhìn Giết Chóc
78
Tuyên Thệ
79
Không Nhìn Quy Tắc
80
Thực Nhật Lộc
81
Molly
82
Nữ Tính Khắc Tinh
83
Tiến Kích Mini!
84
Họa Phong Không Đúng
85
Thức Quỷ
86
Nguy Cơ Tứ Phía
87
Tiền Chuộc
88
Cường Công
89
Chém Giết
90
Bách Quỷ Dạ Hành
91
Liên Tục Bại Lui
92
Bồi Thường
93
Trưởng Thành
94
Ác Ma Khấn Cầu
95
Hạ Xuống
96
Song Hướng Triệu Hoán
97
Trật Tự Hạ Xuống
98
Gió Lớn Lên
99
Ông Vua Không Ngai
100
Tử Diệu Có Lòng Tốt