Hình bìa

Mạt Thế Chi Hành Đại Vận

#MTCHDV

Tác giả Tử Tô Tiểu Tiểu
Thể loại
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,773,821
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
104 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thần mã tận thế? Tỷ ở nhà chỗ ở gặp; phản ứng chậm nửa nhịp? Tỷ không lo lắng sợ hãi; thiếu thực thiểu y? Tỷ có không gian; người ta cùng Zombie trốn Miêu Miêu, tỷ mang theo người nhà bạn bè sống càng đặc sắc...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Mạt Thế Chi Hành Đại Vận