Hình bìa

Mạt Nhật Điêu Dân

Tác giả Thập Giai Phù Đồ
Thể loại Đô Thị Mạt Thế
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,332,154
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
28 thích
5945 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Làm tận thế cuốn tới, xác sống giống như là thuỷ triều vọt tới, thâm niên điểu ti Trần Quang Đại lại tặc mi thử nhãn lộ ra đầu, tiếu quả phụ! Tịnh vợ người! Mỹ thiếu nữ! Còn có huynh đệ bạn gái! Đến tột cùng nên mang người nào đi, đây thật là cái vấn đề. . . (mạt nhật văn nhà chuyên nghiệp xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm! )

Tương Tự Truyện Mạt Nhật Điêu Dân