Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Mao Sơn Quỷ Vương

HuyếtĐếThầnTôn · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
39 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay Giống mau sơn tróc quỷ.đáng đọc