Hình bìa

Manh Ái Trạch Thần

Tác giả Duy Mộng Nhi Dĩ
Thể loại Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,237,301
Convert 100%
Cập nhật
213 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

trạch thần nhị thứ nguyên lữ hành, Ma Cấm, Chén Thánh, Gensokyo, Titan, Thánh Đấu Sĩ, Inu Yasha, hiện nay còn tiếp đến Long Châu

Tương Tự Truyện Manh Ái Trạch Thần