Hình bìa

Mang Theo Tam Quốc Xông Thế Giới

Tác giả Sấu Niên Hoa
Thể loại Lịch Sử Tiên Hiệp Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 169,058
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
781 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

MAP : Cương thi tiên sinh --- Anh hùng Xạ ĐIêu --- Thiên Long Bát Bộ ---- Dragon Ball ----- Thần điêu hiệp lữ --- Thiện nữ u hồn --- Lộc Đỉnh Ký ---- Tiên Kiếm Kỳ Hiệp ---- Bạch Nương tử truyền kỳ ---- Tế Công ----- Thần Thực ------Ultraman Dyna ( Cái mà anh em hay gọi là siêu nhân điện quang ý ) ------ Đại Thoại tây Du ( Film của Châu tinh trì ) ------ : Đinh Lâm ngoài ý muốn đạt được một cái có thể xuyên qua thời không hệ thống, từ nơi này một khắc bắt đầu hắn nhân sinh phát sinh cải biến

Người khác hệ thống cũng có thể xuyên toa tại bất luận cái gì vị diện, mà Đinh Lâm lại chỉ có thể xuyên toa tại có hạn vị diện

Người khác hệ thống có thể mang đến vô hạn tài phú, vô hạn khoa học kỹ thuật, thế nhưng là, Đinh Lâm lại phát hiện, hắn hệ thống chỉ có thể...

Tương Tự Truyện Mang Theo Tam Quốc Xông Thế Giới