Hình bìa

Mang Theo Sharigan Xông Dị Giới

Tác giả Đan Kỳ Thiên Hạ
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,320,964
Convert 100%
Cập nhật
17 thích
10560 đọc
4 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thiếu niên mang theo Sharigan, xuyên việt qua dị giới mà đến, Đan Câu Ngọc Thấy rõ, Song Câu Ngọc copy, Tam Câu Ngọc Ảo Thuật, Mangekyo Sharingan, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, Cửu Câu Ngọc Luân Hồi Sharigan.

Lại nhìn Tần Đan như thế nào bằng vào Sharigan, ngang dọc Dị Giới!

Cảnh giới trong dị giới: Võ giả -> Đại võ giả -> Độ Linh Cảnh -> đại viên mãn?

Tương Tự Truyện Mang Theo Sharigan Xông Dị Giới