Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Mãn Cấp Thuộc Tính Vô Địch (Dịch)

phongdz99 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Quá hay luôn

khanhat0507 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện cực hài, main bá, công pháp liếc cái từ phàm cấp thành thiên cấp, thánh cấp, tàn quyển cũng thành bá đạo vô sỉ lưu manh, không ngại đối thủ mạnh, chỉ sợ kẻ thù nghèo các đạo hữu vào đọc ủng hộ a