Hình bìa

Ma Vũ Nhật Nguyệt

Tác giả Thiên Mộ Tuyết
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,003,453
Convert 100%
Cập nhật
635 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Tiếc Viễn Cổ nhị đế, Vạn Thế Luân Hồi bất diệt chi hồn!

Thán không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, xem ta hôm nay xanh thiên địa, vũ nhật nguyệt!

Như thế nào chính? Như thế nào tà?

Như thế nào Phật? Như thế nào Ma?

Ta ngạo sảng khoái tu luyện, không vì trường sinh, không là đạt được thế nhân kính ngưỡng!

Chỉ vì lấy tù Thiên chi lực, tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh! Để điều này có thể che trời bàn tay khổng lồ, đều phải ở ta Ma Uy dưới, run rẩy!

Kiếm chỉ thế gian vạn môn ngàn phái, quần ma loạn vũ cầu bại một lần!

Tương Tự Truyện Ma Vũ Nhật Nguyệt