Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

22

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ma Vật Tế Đàn (Dịch)

Tiền Nhiều Quá Cũng ...Khổ. · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Rất hấp dẩn nha ...Cần team đẩy mạnh tiến độ hơn nửa .