Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ma Thủ Y Tiên

Truyện có 317 chương.
1
Y Quán Quán Chủ
2
Linh Hồn Đại Vu
3
Người Bệnh
4
Tánh Mạng Chân Khí
5
Quan Sai Đến Thăm
6
Vu Cáo
7
Lưu Manh
8
Âm Khí
9
Chú Thuật: Ác Mộng
10
Tra Tấn
11
Cuối Cùng Một Tia Thương Cảm
12
Rung Động
13
Bồi Tội
14
Thí Nghiệm
15
Phù Văn
16
Hoàng Nhân Hiên
17
Diệu Dụng
18
Ra Khỏi Thành
19
Độc Long Hàm Châu
20
Ngón Giữa Cát
21
Không Thể Nén Giận Đến Mặt Trời Lặn
22
Lãnh Khốc Ngoan Độc
23
Cái Thứ Nhất
24
Trùng
25
Trị Liệu
26
Huyết Ngọc Nhuyễn Trùng
27
Phó Ước
28
Trò Khôi Hài
29
Cao Thủ
30
Chó Dữ
31
Mình
32
Tự Cứu
33
Hóa Thân
34
Lão Đầu
35
Oán Linh
36
Âm Yêu
37
Mệnh Lệnh
38
Diệt Sát
39
Hồn Bài
40
Vứt Bỏ
41
Ly Khai
42
Thấy Chết Mà Không Cứu Được
43
Xem Bệnh Phí
44
Tàng Âm
45
Số 1
46
Chữa Bệnh Từ Thiện
47
Dò Xét
48
Làm Nghề Y
49
Hình Ảnh
50
Ta Nói
51
Chín Cái
52
Cửu Cung
53
Quyết Định
54
Vân Phong
55
Mất Hồn
56
Bị Tập Kích
57
Thi Bạo
58
Cung Điện Dưới Mặt Đất
59
Tranh Luận
60
Bích Hoạ
61
Không Biết Phù Văn
62
Ngụy Trang
63
Luyện Khí
64
Mao Cương
65
Long Tám
66
Thí Nghiệm
67
Thi Hồn
68
Lão Thi
69
Giả Chết
70
Tần Liên
71
Huyết Thi
72
Bạo Lộ
73
Loạn Tâm
74
Quỷ Vật
75
Đại Họa
76
Lối Ra
77
Đoạt Xá
78
Bức Bách
79
Vô Địch
80
Vu Nô
81
Trách Nhiệm
82
Trấn Hồn
83
Lưu Tín
84
Cưỡng Bức
85
Hồi Hồn
86
Thư Tín
87
Lý Do
88
Mới Thân Thể
89
Vân Chướng
90
Tranh Đoạt
91
Đột Phá
92
Chim Sơn Ca
93
Huyền Âm
94
Tâm Tính
95
Ô Long
96
Đấu Y
97
Đấu Y
98
Đấu Y
99
Đấu Y
100
Đấu Y