Danh sách chương Ma Thiên Ký

Chương mới lên trước
Truyện có 1537 chương.
Hung Đảo Đào Phạm
1
Thiếu Niên Bỏ Mạng
2
Luyện Khí Sĩ
3
Bạch Gia
4
Thức Tỉnh
5
Phù Khí
6
Thuật Thống Nguyên
7
Thiếu Nữ Áo Tím
8
Sứ Giả Tiếp Dẫn
9
Lôi Thần
10
Man Quỷ Tông
11
Nhất Tâm Nhị Dụng
12
Hối Linh Đài
13
Già Lam
14
Khai Linh (Thượng)
15
Khai Linh ( Trung )
16
Khai Linh (Hạ)
17
Địa Linh Mạch Và Mục Vân Tiên
18
Đệ Tử Trong Tông
19
Quy Chúc (Thuộc Về)
20
Đệ Tử Ký Danh
21
Chấp Sự Đường
22
Nguyễn Sư Thúc
23
Minh cốt quyết
24
Luyện Hồn Tác và Thông Linh Quyết
25
Tịnh Cốc Đan Và Tìm Hiểu
26
Pháp Thuật Sơ Thành
27
Nhiệm Vu Tông Môn
28
Linh Điền
29
Tu Luyện Sơ Thành
30
Tỉ Thí Nhỏ
31
Đánh Giá
32
Tam Tinh Thuẫn
33
Hôi Thị
34
Luyện Hồn Tác
35
Âu Dương Công Tử
36
Diệp Thiên My
37
Dị Triệu
38
Hồi Xuân Đường
39
Dị Biến
40
Không Gian Thần Bí
41
Giấc Mộng Nam Kha
42
Trận Chiến Nhỏ
43
Tranh Đoạt Linh Quả
44
Tỉ Thí Và Linh Dịch
45
Đảo Phục Giao
46
Đấu Pháp Thượng
47
Đấu Pháp Trung
48
Đấu Pháp Hạ
49
Cơ Quan Hộ Kính
50
Chiến Thắng
51
Kinh Biến
52
Thông Linh Xích Giao
53
Thuật Thông Linh
54
Phù Nỏ Và Xạ Dương Tiễn
55
Quỷ Lão
56
U Minh Quy Dia
57
Tìm Kiếm
58
Quỷ Phong Và Hắc Sa Mạc
59
Bạch Cốt Hạt
60
Dị Biến Lại Hiện Ra
61
Ký Hiệu Thần Bí
62
Nguy Cơ Và Thu Hoạch
63
Cốt Thi
64
Dưỡng Hồn Đại
65
Bí Mật Quỷ Vương
66
Bại Lộ
67
Thọ Nguyên
68
Vụ Chu
69
Thúy Nhi
70
Bán Xương
71
Thiếu Phụ Và Đồng Tử
72
Giao Hiện
73
Giao Uy
74
Tranh Giành Bảo
75
Linh Khí
76
Luyện Đan
77
Hôn Ước
78
Phiền Toái
79
Thạch Kiên, Lục Vân
80
Vạn Cốt Quật
81
Tư Mã Thiên
82
Uế Khí Châu Và Linh Cốt.
83
Cốt Quỷ
84
Ngưng Sát Hóa Cương
85
Chư Hùng
86
Bích Ảnh Châm
87
Thái Âm Bi
88
Đại Bỉ Bắt Đầu
89
Đoạn Tàn Tổ
90
Thiên Khuyết Thi Y
91
Lực Lượng Lôi Điện
92
Cực Phẩm Âm Hồn Vương
93
Cương Khí Và Lục Kiếm
94
Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà
95
Thiên Tuệ Linh Thể
96
Xích Diễm Châu Và Huyết Tủy Đan
97
Phù Giáp
98
Tân Khiêu Chiến
99
Kịch Chiến. (1)
100