Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

206

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ

waynell · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
2 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Cố lên nha tác

Ta sẽ ủng hộ ngươi hết mình

chuhangkdct12 · Luyện Khí Tầng Một ·
10 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Cao Độ YY

cố lên nha tác