Hình bìa

Luyện Yêu Hồ Tại Dị Giới

Tác giả Già Thiên Thánh Địa
Thể loại Dị Giới Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 891,621
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 16+
2 thích
5782 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

ngạo Khiếu Thiên hoàn, —— Luyện Yêu hồ truy tìm Vũ dấu vết (tích), mộng hồi trở lại Viêm Hoàng Trung Hạ văn hóa, nhưng dựng ở Dị Giới một chung, một kiếm, một búa, một bình, một tháp, một Cầm, một đỉnh, một ấn, một kính, một thạch, tất cả phóng dị sắc.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Luyện Yêu Hồ Tại Dị Giới