Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Lưu Ly Mỹ Nhân sát

Tư Phượng

Ma Sát Tinh
Nhân Vật Chính · Nam

Một vị tướng của ma giới (Ma Tộc)

Toàn Cơ

Chiến Thần Toàn Cơ
Nhân Vật Chính · Nữ

Là nữ chiến thành của Thiên Giới (Thiên Tộc)