Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

46

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Phiêu Bạt Thế Giới Võ Hiệp (Dịch)

Sở Bách

Nhân Vật Chính · Nam

Nhân vật chính Sở Bách trong một lần vô tình Phiêu bạt vào thế giới võ hiệp 【 Ỷ Thiên Đồ Long Ký ...