Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

46

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phiêu Bạt Thế Giới Võ Hiệp (Dịch)

Truyện có 196 chương.
1
Đỉnh Quang Minh
2
Tuyển Chọn Ngũ Hành Kỳ
3
Nhập Minh Giáo
4
Trung Thừa Võ Học
5
Thập Nhị Chính Kinh
6
Khiêu chiến
7
Đến, đánh một chầu
8
Tu thành nội lực(1)
9
Tu thành nội lực 2
10
❤ Phân Kỳ Sử nhỏ tuổi nhất ❤
11
❤ Phân Kỳ Sử nhỏ tuổi nhất ❤(2)
12
Cục Diện Minh Giáo
13
Cục Diện Minh Giáo (2)
14
Tìm Cửu Dương (1)
15
Tìm Cửu Dương (2)
16
Trong cốc Vượn Trắng - Bạch Viên
17
Trong cốc Vượn Trắng - Bạch Viên (2)
18
Có Được Cửu Dương Chân Kinh
19
Tu Cửu Dương, nghĩ Nhất Dương!
20
Chu Vũ Liên Hoàn Trang
21
Đại lừa bịp gặp Đại lừa bịp
22
Có thể cho ta mượn xem một chút hay không
23
Tứ Môn Tuyệt Học Thượng Thừa
24
Đa Tạ Đã Đưa Tiễn
25
Cảnh Giới Cửu Phẩm 【 Nhất Dương Chỉ 】
26
Đã Đến Đúng Lúc.
27
Cầu xin hay không cầu xin?
28
Nga Mi Cửu Dương Công
29
Viện thủ
30
Diệt Tuyệt Sư Thái
31
【 Ỷ Thiên Kiếm 】
32
Túi Càn Khôn của Thuyết Bất Đắc
33
Vị trí Chưởng Kỳ Sử
34
Bích Thủy Hàn Đàm
35
Vội Vã Ba Năm
36
Lại Đẩy Cánh Cửa Xuyên Việt
37
Gió bắt đầu nổi lên
38
Minh Giáo hành động
39
Mây bay đầy trời.
40
Xưa đâu bằng nay
41
Thiên Ưng Giáo, Bạch Mi Ưng Vương!
42
Thọ yến trăm tuổi
43
Các phe làm khó dễ.
44
Côn Lôn thì đã làm sao?
45
Giao thủ Hà Thái Trùng
46
Đối mặt Thiếu Lâm.
47
Chạm một cái liền bùng nổ
48
Có chuẩn bị mà đến?
49
Chư Phái liên thủ
50
Kéo Võ Đang xuống nước
51
Tranh phong
52
Trả nợ! Trả nợ!
53
Cửu Dương Thần Công 💙 Nga Mi Cửu Dương Công
54
Áp chế Diệt Tuyệt
55
Để cho ngươi chém đủ.
56
Đoạt lấy【 Ỷ Thiên Kiếm 】
57
Lại áp chế Diệt Tuyệt
58
Không nhượng bộ
59
Quyết định của Diệt Tuyệt Sư Thái
60
Làm phiền, đem vỏ kiếm giao cho ta!
61
Ba đánh một
62
【 Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu! 】
63
【 Thiểu Lâm Long Trảo Thủ 】
64
Vậy còn có ta ?
65
Ma Giáo Du Hành Tán Nhân
66
Tất Cả Đều Đã Đến
67
Đội hình áp đảo
68
Cha và con gái trùng phùng
69
Ân Tố Tố
70
Thiếu Lâm Bị Oan Ức
71
Hiểu nhầm
72
Huyền Minh Thần Chưởng
73
❤ Đại trượng phu, há có thể bán đứng bằng hữu ❤
74
【Cửu Dương Thần Công vs Huyền Minh Thần Chưởng 】
75
【Huyền Minh Nhị Lão】
76
Hàn Độc
77
Thọ yến tấm màn rơi xuống
78
Cuộc trò chuyện đêm khuya
79
【Thái Cực công】
80
Thuyết phục Trương Thúy Sơn
81
Bí mật của【Đồ Long Đao. 】
82
Bản đồ Băng Hỏa Đảo.
83
Sở Bách Bị Hố
84
Sáng Tạo Ra 【Thái Cực Quyền】
85
Truyền thụ【Thái Cực Quyền】
86
Rời Khỏi Võ Đang
87
Phiền Toái Tìm Tới Cửa
88
Chỉ Một Chiêu
89
❤ Kim Hoa Ngân Diệp
90
Kiếm áp Kim Hoa
91
Đoạn ngươi một Trượng, Đưa ngươi một Chưởng
92
Chấn nhiếp
93
Trở về Minh Giáo
94
Thương lượng
95
Tìm Mật Đạo
96
Càn Khôn Đại Na Di.
97
« Càn Khôn Đại Na Di » Tầng thứ năm
98
Lên đường tới Băng Hỏa Đảo.
99
Tuyệt Cảnh
100
Cuối cùng gặp Tạ Tốn
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 196