Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Lược Đoạt Tại Ảnh Thị Thế Giới

Truyện có 301 chương.
1
Thức Tỉnh
2
Lần Đầu Xuyên Qua
3
Mới Tới Trần Gia Câu
4
Lần Đầu Gặp Gỡ Ngọc Nương
5
Để Nhân Vật Chính Phi Một Hồi
6
Nội Dung Vở Kịch Bắt Đầu
7
Phương Kính Đến
8
Lần Đầu Ra Tay
9
Đột Phá
10
Báo Thù Khởi Nguồn
11
Báo Thù Khởi Nguồn 1
12
Báo Thù Khởi Nguồn 2
13
Phương Kính Báo Thù
14
Cuối Cùng Giao Chiến
15
Đến Kinh Thành
16
Hóa Kính Giao Phong
17
Cuối Cùng Chuẩn Bị
18
Trở Về Hiện Đại - Quyển 2
19
Được Mùa Lớn
20
Được Mùa Lớn 2
21
Gặp Lại Manh Manh
22
Cho Cha Mẹ Kinh Hỉ
23
Đại Sơn Đến Tay
24
Hung Hăng Vô Thượng Hạn
25
Đường Gia Hậu Chiêu
26
Nguy Hiểm Đột Kích
27
Mãnh Hổ Diệt Vong
28
Không Dám Tin Tưởng
29
Biểu Diễn Võ Công
30
Quyền Pháp Truyền Thụ
31
Giáng Lâm Thiên Long - Quyển 3
32
Vô Lượng Sơn
33
Thần Công Tới Tay
34
Vui Như Lên Trời
35
Thiếu Lâm Ăn Trộm
36
Trọng Thương Bỏ Chạy
37
Được Cứu Trợ
38
Bắt Đầu
39
Không Tưởng Tượng Được Kết Quả
40
Thiểm Điện Điêu
41
Bí Tịch Toàn Thu
42
Bãi Giá Mộ Dung Phủ
43
Giao Thủ Kiều Phong
44
Hạnh Tử Lâm
45
Giáo Huấn Chó Săn
46
Toàn Quan Thanh Cái Chết
47
Mẹ Con Quen Biết Nhau
48
Hồi Mã Thương
49
Hơi Giết Mộ Dung
50
Thiểm Điện Điêu Phát Uy
51
Kính Hồ Quen Biết Nhau
52
Kẻ Ác Cúi Đầu Trên
53
Kẻ Ác Cúi Đầu Dưới
54
Thị Huyết Tu
55
Tu La Khát Máu
56
Chân Tướng Đại Bạch
57
Tông Sư Quyết Đấu
58
Phái Tiêu Dao
59
Chưởng Môn Đại Hội
60
Quấy Rối Tới
61
Nhập Ma Mộ Dung
62
Thần Công Uy Lực
63
Linh Thứu Cung
64
Linh Thứu Học Võ
65
Phiền Muộn
66
Hỗn Loạn Bắt Đầu
67
Thu Thập Phản Loạn
68
Hỗn Loạn Sau Khi
69
Bá Đạo
70
Ly Biệt Thiên Long
71
Thời Gian Đứt Gãy - Quyển 04
72
Tiểu Vô Tướng Công
73
Sát Thủ Đột Kích 1
74
Sát Thủ Đột Kích 2
75
Sát Thủ Đột Kích 3
76
Kinh Thành
77
Kinh Thành 2
78
Kinh Thành 3
79
Kinh Thành 4
80
10 : Xuất Thủ Cứu Trì
81
11 : Trang, Tiếp Theo Trang
82
12 : Khiếp Sợ Trần Gia
83
13 : Quân Khu
84
14 : Kinh Sợ
85
15 : Sát Khí
86
16 : Kết Quả
87
17 : Kế Hoạch Ngộ Ngăn Trở
88
Giáng Lâm Cùng Thí Nghiệm - Quyển 05
89
Vật Tới Tay
90
Hướng Về Mục Tiêu Xuất Phát
91
Năng Lượng Thương Uy Lực
92
Cuối Cùng Mục Tiêu
93
Ma Phương Tới Tay
94
Không Gian Đại Biến
95
Tiến Hành Thí Nghiệm
96
Chuẩn Bị
97
10 : Chấn Động
98
11 : Khiếp Sợ Kinh Thành 1
99
12 : Khiếp Sợ Kinh Thành 2
100
13 : Khiếp Sợ Kinh Thành 3