Hình bìa

Lục Đạo Ngọc Hoàng

#LDNH

Tác giả Tiêu dao trưởng không
Thể loại Dị Giới Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 894,508
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
86 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế! Chúa tể vũ trụ , khai hóa vạn thiên , Hành thiên chi đạo , bố thiên chi đức , Tạo hóa vạn vật , tể độ quần sinh , Quyền hành Tam Giới , thống ngự vạn linh! Nay Thiên Dương thổ địa , dị giới thụ phong thành thần! Ngôn xuất pháp tùy , vạn vũ bên trong , không ai dám không theo! Ta là Thiên Đế , bại đương thời hết thảy địch!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Lục Đạo Ngọc Hoàng