Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

141

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Lương Sang Lạc - Lớp Học YY Giới

Lương Sang Lạc

Long Ngạo Thiên
Nhân Vật Chính · Nam · Anibus

Mang huyết mạch Thôn Phệ Long,