Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

141

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Anibus - Lớp Học YY Giới

Anibus

Đại Thiếu Gia
Nhân Vật Chính · Nam · Anibus

Một cao thủ nhưng lại khoái du sơn ngoạn thủy trốn nhân gian với lỗi sống Đại Thiếu

Cho tới một ngày , hắn gặp nàng....