Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

30

Bình

105

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Long Vương Truyền Thuyết

Đường Vũ Lân

Nhân Vật Chính · Nam

Sinh ra trong loạn lạc ! Đc nhận và yêu... Xem đi rồi biết ahihi!rèn thiên tài!