Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

15

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Long Thành (Dịch)

LightInDark · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay đó, cố lên