Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

15

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Long Thành (Dịch)

Truyện có 185 chương.
1
Long Thành (1)
2
Long Thành (2)
3
Nông Canh Vương (1)
4
Nông Canh Vương (2)
5
Bonin (1)
6
Bonin (2)
7
Đột tiến
8
Đó là cái gì (1)
9
Đó là cái gì (2)
10
Làm người đi (1)
11
Làm người đi (2)
12
Kế hoạch của Fermi (1)
13
Kế hoạch của Fermi (2)
14
Qua cầu (1)
15
Qua cầu (2)
16
Giết người (1)
17
Giết người (2)
18
Chương 10: Ký túc xá
19
Bản lãnh
20
Trung tâm học sinh
21
Đám đông
22
Món đồ chơi mới
23
Chạy trốn (1)
24
Chạy trốn (2)
25
Hành lang, cửa (1)
26
Hành lang, cửa (2)
27
Ký túc xá (1)
28
Ký túc xá (2)
29
Luyện tập
30
Trang bị (1)
31
Trang bị (2)
32
Tin tức
33
Quất Miêu Thi Xã (1)
34
Quất Miêu Thi Xã (2)
35
Tâm quân sư của Fermi
36
Xuất phát
37
Động thủ
38
Một đường dốc xuống (1)
39
Một đường dốc xuống (2)
40
Đắc thủ
41
Hội chiến (1)
42
Hội chiến (2)
43
Điển lễ khai giảng
44
Đêm phấn khích
45
Diệu chiêu của Andrew
46
Light of the gods
47
Mạnh mẽ cải tạo Yến Chuẩn (1)
48
Mạnh mẽ cải tạo Yến Chuẩn (2)
49
Kỹ xảo siêu cường (1)
50
Kỹ xảo siêu cường (2)
51
Kỹ xảo siêu cường (3)
52
Kỹ xảo siêu cường (4)
53
Hùng Vĩ trực tiếp tại hiện trường
54
Phòng thí nghiệm May-Catherine (1)
55
Phòng thí nghiệm May-Catherine (2)
56
Jasmine (1)
57
Jasmine (2)
58
Nụ cười (1)
59
Nụ cười (2)
60
Đổi mới
61
Moments
62
Số liệu cuồng ma (1)
63
Số liệu cuồng ma (2)
64
Quang Giáp mới cái tiến, tên
65
Lại là báo cáo (1)
66
Lại là báo cáo (2)
67
Mãnh hổ vồ thỏ
68
Ý tưởng lớn mật (1)
69
Ý tưởng lớn mật (2)
70
Số liệu dị thường
71
Pháo kích (1)
72
Pháo kích (2)
73
Thiên Nữ
74
Cận Hải xui xẻo
75
Chỉnh đốn tác phong kỷ luật (1)
76
Chỉnh đốn tác phong kỷ luật (2)
77
Nổ hắn! (1)
78
Nổ hắn! (2)
79
Âm hiểm
80
Mang (1)
81
Mang (2)
82
Đạn dược đầy khoang (1)
83
Đạn dược đầy khoang (2)
84
Hoang Mộc công tử
85
Jasmine vui vẻ (1)
86
Jasmine vui vẻ (2)
87
Người ngồi trong nhà (1)
88
Người ngồi trong nhà (2)
89
Điên điên
90
Trung Tâm Trang Bị Đặc Thù
91
Phần thưởng dụ hoặc
92
Sữa Độc Vô Hình
93
Phục kích
94
Thức tỉnh
95
Sát ý tàn sát bừa bãi
96
Phòng 192 (1)
97
Phòng 192 (2)
98
Muốn kí tên sao (1)
99
Muốn kí tên sao (2)
100
Ăn cơm
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 185