Hình bìa

Long Thần Tà Thiếu

Tác giả Thủ Vọng Ái
Thể loại Dị Giới Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 8,982
Convert 100%
Cập nhật
3 thích
567 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, không có tiện nghi có thể chiếm, vậy thì có xa lắm không trốn rất xa!"

—— theo địa cầu đầu thai Dị Giới, hoài ước lượng Địa phủ chí bảo, toàn thân vận khí con rùa, tung hoành Dị Giới, nhân vật chính danh ngôn: "Chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, ngươi không thể khi dễ ta, ai muốn lấn ta, ta tất lên trời xuống đất, đem ngươi đánh , cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi, chỉ có ta có thể chiếm ngươi tiện nghi, ngươi không thể, đương nhiên mỹ nữ ngoại trừ!"

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Long Thần Tà Thiếu