Hình bìa

Long Mạch Chiến Thần

Tác giả Thiên Ma thánh
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 5,339,180
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 13+
Cảm Xúc Người Đọc
1
69 1 phiếu
Thấp độ YY
8 thích
11804 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Vũ Dương thành tu chân con cháu thế gia Phương Tiếu Vũ, trời sinh Cửu Tuyệt mạch, bị người hãm hại, khởi tử hoàn sinh, ăn một con rồng, lấy được thượng cổ Chiến thần đỉnh, tu luyện ( chín tầng cửu kiếp công ), kinh Võ Cơ tỷ tỷ chỉ điểm, vì là tìm kiếm Cửu Mỹ Đồ, được ( Chiến thần thiên thư ), bước lên một cái tu hành, tìm đẹp, tranh bá con đường, cuối cùng quét ngang vạn giới, thành là thứ nhất Chiến thần.

Tương Tự Truyện Long Mạch Chiến Thần