Hình bìa

Long Châu Chiến Trường

Tác giả Huy Kiếm Trảm Hoa
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,047,241
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
1110 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một lần ngoài ý muốn, Hàn Chính cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Người ở bên ngoài xem ra hắn trở nên hành tung bất định, thường xuyên mất tích. Nhưng trên thực tế, hắn cách mỗi đoạn thời gian liền muốn bị buộc tiến vào một lấy ngọc rồng Manga làm bối cảnh thế giới quan vô hạn chiến trường, cùng một đám cùng hắn vậy người tiến hành hỗ giết, đoàn chiến, chỉ có không ngừng tăng lên tự thân sức chiến đấu tài năng lần lượt trong chiến đấu trung còn sống sót...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Long Châu Chiến Trường