Hình bìa

Long Châu Chi Tối Cường Sharingan

Tác giả Ngự Kiếm Môn
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 575,714
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
5 thích
3507 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Trạch nam Tôn Vũ, ở một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong xuyên qua đến Long Châu thế giới

Hắn không chỉ toại nguyện trở thành một tên người Saiya, còn mở ra chỉ có Hokage thế giới mới có Sharingan

"Bất kỳ cao thâm chiêu thức, huyền skill, hết thảy phục chế hạ xuống làm việc cho ta!"

"Cái gì Frieza, phá hoại thần, Songoku, hết thảy lăn lại đây cho ta làm tiểu đệ!"

"Cái gì? Ngươi nói có người không muốn làm tiểu đệ của ta? Vậy ta liền đánh tới hắn đồng ý!"

Tương Tự Truyện Long Châu Chi Tối Cường Sharingan