Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

25

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Linh Vực

Tần Liệt

Nhân Vật Chính · Nam

Cha ngươi là siêu cấp cường giả đỉnh phong độc bộ thiên hạ, nhưng so với huyết thống mẹ ngươi chẳ...