Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

25

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Linh Vực

Truyện có 1842 chương.
1
Chương 1: Thiếu niên ở trấn nhỏ
2
Chương 2: Dược Sơn
3
Chương 3: Thăm dò
4
Chương 4: Vô pháp vô niệm
5
Chương 5: Trấn Hồn Châu
6
Chương 6: Dẫn sấm vào cơ thể
7
Chương 7: Đường núi vắng vẻ
8
Chương 8: Giết gà dùng dao mổ trâu
9
Chương 9: Hấp thu
10
Chương 10: Luyện Thể cấp sáu
11
Chương 11: Phủ Toái Băng
12
Chương 12: Cơn tức giận của sấm chớp
13
Chương 13: Của rơi vào đầu
14
Chương 14: Sinh hoạt thường ngày
15
Chương 15: Nghi thức đính hôn
16
Chương 16: Bức cung!
17
Chương 17: Hóa giải
18
Chương 18: Mặt mũi "Lăng Liệt"
19
Chương 19: Bế quan
20
Chương 20: Ai là vị kỳ nhân kia?
21
Chương 21: Bốn bức linh trận đồ
22
Chương 22: Ba tháng khổ tu
23
Chương 23: Dắt tay
24
Chương 24: Núi Thiên Lang
25
Chương 25: Linh tài cao giai
26
Chương 26: Gợn sóng
27
Chương 27: Lửa sém lông mày
28
Chương 28: Đuổi giết
29
Chương 29: Gặp mặt
30
Chương 30: Huyết chiến
31
Chương 31: Mũi nhọn
32
Chương 32: Hai loại lực lượng
33
Chương 33: Tinh thần xâm lấn
34
Chương 34: Đều điên rồi sao
35
Chương 35: Chữa linh khí
36
Chương 36: Ngân Dực ma lang
37
Chương 37: Pho tượng
38
Chương 38: Lớp lớp vòng vây
39
Chương 39: Ma lang vương
40
Chương 40: Gom hết chiến lợi phẩm
41
Chương 41: Gặp gỡ bên bờ đàm
42
Chương 42: Tri kỷ
43
Chương 43: Đều điên rồi sao
44
Chương 44: Áp lực nặng nề
45
Chương 45: Hình đường trưởng lão
46
Chương 46: Đủ loại bất lợi
47
Chương 47: Đứng ra
48
Chương 48: Tinh vân lệnh
49
Chương 49: Bát trọng thiên
50
Chương 50: Bóng lưng
51
Chương 51: Luyện tập
52
Chương 52: Chỉ để đuổi kịp bước chân ngươi
53
Chương 53: Lần đầu thành công
54
Chương 54: Ly biệt
55
Chương 55: Băng Nham thành
56
Chương 56: Khí cụ các
57
Chương 57: Cửa hàng Lý Ký
58
Chương 58: Tụ Linh Bài
59
Chương 59: Món Làm Ăn Lớn
60
Chương 60: Linh Trận Tăng Phúc
61
Chương 61: Rượu Mạnh
62
Chương 62: Tinh Vân Các
63
Chương 63: Diêu Đại Sư
64
Chương 64: Tập Trung Tinh Thần
65
Chương 65: Mượn Sách
66
Chương 66: Làm Quen Luyện Khí.tần Liệt Ở Luôn Trong Tinh Vân Các
67
Chương 67: Trong Linh Hải
68
Chương 68: Quan Sát
69
Chương 69: Làm Việc Liên Tục
70
Chương 70: Tổ Hợp Linh Trận
71
Chương 71: Cùng Lôi Cộng Minh
72
Chương 72: Động Lực Phấn Đấu
73
Chương 73: Tích Lũy
74
Chương 74: Quy Tắc Luyện Khí
75
Chương 75: Tàn Thứ Phẩm
76
Chương 76: Sửa Đồ
77
Chương 77: Giao Dịch
78
Chương 78: Tuần Sát Sứ
79
Chương 79: U Linh Điểu Và Huyền Minh Thú
80
Chương 80: Nhân Tài Kiệt Xuất Từ Khắp Nơi
81
Chương 81: Quay đầu lại
82
Chương 82: Khổ Chiến
83
Chương 83: Tiếp Đao
84
Chương 84: Trời Không Phụ Ta
85
Chương 85: Nghịch Chuyển
86
Chương 86: Bắt Chặt Lấy
87
Chương 87: Phệ Hồn Thú
88
Chương 88: Chia Nhau Hành Động
89
Chương 89: Dẫn Tới
90
Chương 90: Linh Thú Biến Dị
91
Chương 91: Tán Loạn
92
Chương 92: Đánh Đâu Thắng Đó , Không Gì Cản Nổi
93
Chương 93: Linh Khí Mới Lạ
94
Chương 94: Bát Cựu Ly Hỏa Trận
95
Chương 95: Hung Hồn
96
Chương 96: Tràn Đầy Nguy Cơ
97
Chương 97: Hư Ảnh Cự Ma
98
Chương 98: Mở Ra
99
Chương 99: Khi Trời Tối
100
Chương 100: Sấm Sét Rung Trời