Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Linh Vũ Cửu Thiên

Truyện có 482 chương.
1
Sống lại 1
2
Sống lại 2
3
Khởi đầu mới 1
4
Khởi đầu mới 2
5
Khởi đầu mới 3
6
Ta rất nguy hiểm 1
7
Ta rất nguy hiểm 2
8
Ta rất nguy hiểm 3
9
Trùng luyện huyền công
10
Trùng luyện huyền công 2
11
Trùng luyện huyền công 3
12
Sang sư học đồ 1
13
Sang sư học đồ 2
14
Sang sư học đồ 3
15
Đệ nhất trọng thiên 1
16
Đệ nhất trọng thiên 2
17
Đệ nhất trọng thiên 3
18
Bị tập kích
19
Bị tập kích 2
20
Bị thoát kích 3
21
Sang sư huyền bí
22
Sang sư huyền bí 2
23
Sang sư huyền bí 3
24
Tẩy tủy dịch cân 1
25
Tẩy tủy dịch cân 2
26
Tẩy tủy dịch cân 3
27
Tiến giai võ sĩ
28
Tiến giai võ sĩ 2
29
Tiến giai võ sĩ 3
30
Vào thánh đường
31
Vào thánh đường 2
32
Vào thánh đường 3
33
Tuyển chọn đấu kĩ
34
Tuyển chọn đấu kĩ 2
35
Tuyển chọn đấu kĩ 3
36
Cùng văn đồng võ
37
Không có tiền không được
38
Quái vật thiên tài
39
Thiếu nữ hoài xuân
40
Rừng rậm hô khiếu
41
Thứ giáp dã trư
42
Bạo phát xung đột
43
Một địch bốn
44
Chỉ mành treo chuông
45
Tuyệt không cúi đầu
46
Tuyệt không cúi đầu 2
47
Món lợi nhỏ đầu tiên
48
Nạp vật chỉ hoàn
49
Về xưởng
50
Đắc ý
51
Võ thí tấn giai
52
Trận chiến mở màn nhị giai
53
Tấn giai thành công
54
Đấu kĩ giá trên trời
55
Truyền thừa linh tinh
56
Tung tích kẻ tặc
57
Thủ đoạn ác độc
58
Sự việc kết thúc
59
Đột nhiên ly biệt
60
Linh văn phù tự
61
Người tới cửa làm loạn
62
Đối trọi gay gắt
63
Linh không linh hỏa
64
Biểu diễn hoàn mỹ
65
Thanh danh nổi lên
66
Mạo hiểm mới
67
Thiểm điện cự mãng
68
Thu hoạch lớn
69
Võ sĩ thú tộc
70
Bộ lạc cuồng hùng
71
Thiếu nữ hồ tộc
72
Tiệc tối ở bộ tộc
73
Luận bàn khiêu chiến
74
Lấy lực chiến lực
75
Tái chiến linh mãng
76
Chiến đấu kịch liệt
77
Đột phá bình cảnh
78
Sừng thiểm điên
79
Giao phó trung thân
80
Lễ vật trước lúc chia tay
81
Huynh muội
82
Đầm lầy nước đên
83
Tích ngạc chiểu trạch
84
Lấy máu
85
Liệp sát liệt hỏa thứu
86
Thiên linh tộc
87
Thủ đoạn ác độc vô cùng
88
Xuất thủ tương trợ
89
Bộ lạc gặp nạn
90
Trở về tập thủy
91
Mạo hiểm đột phá
92
Nhân họa đắc phúc
93
Sứ giả gia tộc tới
94
Một cái nhấc tay
95
Nghi thức thành niên
96
Thánh đường thí luyện
97
Dị biến nổi lên
98
Âm mưu giết người
99
Quyết tử phản kích
100
Chân tướng rõ ràng