Hình bìa

Linh Tuyền Siêu Cấp

Tác giả Thanh Mạc Sơn
Thể loại Đô Thị Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,210,027
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
4 thích
1411 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta không phải một tên gian thương. Mục tiêu của ta là: Truy cầu cao hơn chất lượng khỏe mạnh sinh hoạt! Bởi vì một trận ngoài ý muốn, An Lương thu được một cái trưởng thành hình không gian, trong không gian có được một ngụm thần kỳ linh tuyền, từ đó tận sức tại hữu cơ nông nghiệp, ẩm thực nghề nghiệp cùng du lịch tổng hợp phát triển. An Lương không phải một tên gian thương, thật sự!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Linh Tuyền Siêu Cấp