1140
960
720

Chương 352: Phân phối tài nguyên

- Gấp mười lần?

Hạ Ngôn ánh mắt kinh ngạc, cũng giật mình chấn động.

"Tầng thứ nhất Tu Luyện Chi Tháp mật độ linh lực gấp mười lần bên ngoài, như vậy tầng thứ hai, tầng thứ ba thì sao..."

Tu Luyện Chi Tháp ở ngay cạnh khu vực trung tâm Ma Quỷ Trận. Hạ Ngôn khi tiến vào Thiên Cung đã nhìn thấy Tu Luyện Chi Tháp. Tu Luyện Chi Tháp phi thường cao, đâm thẳng lên tận trời, từ dưới đất căn bản không nhìn thấy đỉnh.

- Phải! Tầng thứ nhất gấp muời lần, tầng thứ hai chính là gấp hai mươi lần, tầng thứ ba chính là ba mươi lần. Tầng thứ tư bốn mươi lần.

Dương Khai cười cười nói tiếp:

- Tuy nhiên, càng lên cao càng không dễ dàng tiến vào. Không có đủ thực lực căn bản không thể đi lên, không thể tiến vào Tu Luyện Chi Tháp.

Hơn nữa, mỗi một tầng Tu Luyện Chi Tháp đồng thời chỉ có thể có một người tu luyện ở trong đó. Nói cách khác, mỗi một lần cũng chỉ có thể đi vào một nguời tu luyện.

Dương Khai ánh mắt chợt lóe nói:

- Thực lực Đại Linh Sư đỉnh phong có thể miễn cưỡng đi vào tầng thứ nhất tu luyện, mà thực lực Linh Tông sơ kỳ thì có thể miễn cưỡng đi vào tầng thứ hai tu luyện.

Thời gian người tu luyện Thiên Cung chúng ta tiến vào Tu Luyện Chi Tháp có liên quan đến tu luyện trị. Tu luyện trị càng cao như vậy thời gian tiến vào Tu Luyện Chi Tháp sẽ càng dài.

Hạ Ngôn gật đầu, ánh mắt sáng lên, tu luyện trị? Thì ra là sử dụng để tiến vào Tu Luyện Chi Tháp. Vừa rồi Dạ lão nói Thánh Hoàng có thể thưởng thêm cho mình tu luyện trị, không biết sẽ thưởng cho bao nhiêu.

"Đại Linh Sư đỉnh phong miễn cưỡng có thể tiến vào tầng thứ nhất. Linh Tông sơ kỳ miễn cưỡng có thể tiến vào tầng thứ hai. Linh lực tầng thứ nhất gấp mười lần bên ngoài, cho dù là tu luyện trong tầng thứ nhất vậy cũng có thể nhanh hơn mười lần so với bên ngoài! Tuy nhiên, tốc độ mười lần này chỉ là tương ứng với tình huống lý tưởng hóa, trên thực tế chỉ sợ không đạt được mười lần."

Hạ Ngôn thầm nghĩ.

Điều đó hoàn toàn chính xác!

Tuy rằng tầng thứ nhất Tu Luyện Chi Tháp mật độ linh lực gấp mười lần bên ngoài, nhưng người tu luyện có thể hoàn toàn lợi dụng những linh lực đó hay không thì lại là một chuyện khác. Có người có thể lợi dụng tâm chín phần, nhưng có người chỉ có thể lợi dụng sáu bảy phần.

Người nào thiên phú càng cao, hiệu suất cũng càng cao.

- Dương Khai đại ca! Vậy bình thường ngươi tiến vào tầng thứ mấy?

Hạ Ngôn tò mò hỏi.

Thực lực Dương Khai sắp đột phá đến Linh Tông trung kỳ.

-Ha,ha! Ta?

Dương Khai cười hắc hắc nói:

- Ta đã tu luyện ở Thiên Cung hai mươi mốt năm. Hiện tại còn chưa thể tiến vào tầng ba Tu Luyện Chi Tháp tu luyện. Hạ Ngôn, linh lực trong Tu Luyện Chi Tháp quả thật rất nồng đậm, nhưng cũng phi thường bất ổn. Nếu người tu luyện không có đủ thực lực, cho dù tiến vào đến bên trong cũng không thể ổn định hấp thu linh lực trong đó.

- Ừ, ta hiểu rồi.

Hạ Ngôn gật đầu đáp.

Đương Khai nói không sai, mật độ linh lực trong Tu Luyện Chi Tháp rất cao. Nhưng nếu muốn hấp thu những linh lực không thuộc về chính mình phải có năng lực chứa đựng những linh lực đó. Nếu không thể chứa đựng thì làm sao có thể hấp thu?

Trong khi Dương Khai truyền đạt những kiến thức về Tu Luyện Chi Tháp cho Hạ Ngôn, những người tu luyện khác phần lớn đều quay lại quan sát tình hình những tân nhân khác đang tham gia khảo hạch trong Ma Quỷ Trận.

- Ở bên phải Tu Luyện Chi Tháp chính là Thánh Hoàng Bảo Khố. Phía trước có một miếng thủy tinh kích động. Cứ một tháng sẽ sắp xếp lại bảng xếp hạng tu luyện trị. Người nào có tu luyện trị càng cao, như vậy thứ hạng càng cao. Thứ hạng càng cao, vậy càng được ưu tiên tiến vào Tu Luyện Chi Tháp để tiến hành tu luyện.

- Thứ hạng này mỗi tháng sẽ xếp lại một lần. Mỗi lần, thời gian người tu luyện Thiên Cung tiến hành khảo hạch là ngày mùng 1 đầu tháng. Tất cả người tu luyện Thiên Cung đều tham gia khảo hạch. Khảo hạch cũng tiến hành trong Ma Quỷ Trận. Hạ Ngôn! Ta giải thích kỹ càng cho ngươi một chút cách tính tu luyện trị nha.

Dương Khai nói.

Hạ Ngôn gật đầu, nhìn Dương Khai, không có ngắt lời hắn.

- Mỗi một người tu luyện Thiên Cung đều có cơ hội khảo hạch một tháng một lần. Khảo hạch sẽ bất đầu từ Ma Quỷ Trận độ khó nhất cấp. Thời gian quy định là trong hai canh giờ. Ví dụ như Hạ Ngôn ngươi bất đầu tiến hành khảo hạch sẽ bắt đầu từ Ma Quỷ Trận độ khó nhất cấp.

Ngươi phải thành công vượt qua Ma Quỷ Trận nhất cấp trong vòng hai canh giờ. Nếu quá hai canh giờ vậy khảo hạch của ngươi liền kết thúc. Mặc kệ cuối cùng ngươi có vượt qua Ma Quỷ Trận hay không, thì ngươi cũng chỉ có thể đạt được một tu luyện trị mà thôi. Nếu chỉ có một tu luyện trị, ngươi cũng chỉ có thể tiến vào Tu Luyện Chi Tháp tu luyện trong một canh giờ.

Nếu ngươi có thể vượt qua Ma Quỷ Trận nhất cấp trong vòng hai canh giờ, vậy ngươi có thể đạt được năm tu luyện trị. Năm tu luyện trị tương ứng với năm canh giờ tu luyện trong Tu Luyện Chi Tháp. Nếu ngươi có thể vượt qua trong vòng nửa canh giờ, vậy ngươi có thể đạt được muời điểm tu luyện trị, cũng tức là có thể liên tục tu luyện trong Tu Luyện Chi Tháp mười canh giờ.

Chỉ cần trong vòng hai canh giờ thông qua Ma Quỷ Trận độ khó nhất cấp là có thể tiếp tục tiến hành khảo hạch cửa tiếp theo, bắt đầu khảo hạch vượt qua Ma Quỷ Trận độ khó nhị cấp. Nguyên tắc cũng tương tự, thời gian hạn chế là hai canh giờ. Nếu người tu luyện dùng hết hai canh giờ mới vượt qua vậy không thu được tu luyện trị. Nếu là trong hai canh giờ vượt qua thì thu được mười lăm tu luyện trị, tổng cộng cả lần trước vậy ngươi có hai mươi lăm điểm tu luyện trị. Đương nhiên, nếu ngươi có thể vượt qua Ma Quỷ Trận nhị cấp trong vòng nửa canh giờ, vậy ngươi có thể đạt được phần thưởng hai mươi điểm tu luyện trị, tổng cộng ngươi sẽ có ba mươi điểm! Cũng tức là ngươi có thể tu luyện trong Tu Luyện Chi Tháp ba mươi canh giờ!

Dương Khai chậm rãi nói. Hạ Ngôn thì yên lặng lắng nghe. Dương Khai nói đã rất rõ ràng.

- Ma Quỷ Trận độ khó tam cấp có thể phân biệt là đạt được hai mươi lăm điểm tu luyện trị và ba mươi điểm tu luyện trị Độ khó tứ cấp có thể phân biệt là đạt được ba mươi lăm điểm tu luyện trị và bốn mươi điểm tu luyện trị. Tới độ khó ngũ cấp thì...

Ha ha! Ma Quỷ Trận độ khó ngũ cấp có thể đạt được một trăm điểm tu luyện trị và hai trăm điểm tu luyện trị. Còn về Ma Quỷ Trận độ khó lục cấp, người tu luyện có thể đạt được bao nhiêu điểm tu luyện trị thì ta cũng không biết.

Dương Khai lắc đầu cười nói.

- Sao cơ?

Hạ Ngôn ngẩn ra hỏi:

- Vì sao độ khó ngũ cấp lại thưởng tu luyện trị đột nhiên cao hơn nhiều như vậy?

Độ khó tứ cấp mới chỉ đạt được ba mươi lăm điểm cùng bốn mươi điểm. Nhưng độ khó ngũ cấp liền lập tức biến thành một trăm điểm đến hai trăm điểm. Mà Ma Quỷ Trận độ khó lục cấp không ngờ Dương Khai hắn lại nói không biết phần thưởng tu luyện trị là bao nhiêu.

- Độ khó ngũ cấp, ở trong Thiên Cung chúng ta cũng chỉ có một mình Dạ Lão có thể thông qua. Mà độ khó lục cấp đến hiện tại vẫn chưa có người nào có thể thông qua. Có lẽ chỉ có Thánh Hoàng đại nhân mới có thể thông qua thôi. Mà phương pháp tính tu luyện trị trong Ma Quỷ Trận là do đích thân Thánh Hoàng đại nhân định ra. Có thể bởi vì chưa có người nào có thể thông qua Ma Quỷ Trận độ khó lục cấp cho nên Thánh Hoàng đại nhân cũng không định ra rốt cuộc đạt được bao nhiểu tu luyện trị.

Dương Khai giải thích.

- Thì ra là như vậy! Ma Quỷ Trận độ khó lục cấp không ngờ không người tu luyện Thiên Cung nào có thể thông qua.

Hạ Ngôn cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa.

Ma Quỷ Trận có tất cả bảy độ khó, càng lên cao càng khó. Mà Ma Quỷ Trận lục cấp đến nay cũng chưa có người có thể thông qua, vậy Ma Quỷ Trận thất cấp càng không cần phải nói.

- Hạ Ngôn! Tu luyện trị cứ bắt đầu tháng mới sẽ xóa bỏ. Tuy nhiên, tu luyện trị xóa bỏ nhưng người tu luyện Thiên Cung chúng ta có thể dùng tu luyện trị của mình để đổi lấy một số vật phẩm hữu dụng trong Thánh Hoàng Bảo Khố. Ngày cuối cùng mỗi tháng chính là ngày đổi.

Vật phẩm trong Thánh Hoàng bảo khố tổng cộng chia làm chín cấp. Vật phẩm nhất cấp chỉ cần một điểm tu luyện trị có thể đổi. Vật phẩm nhị cấp thì cần mười điểm tu luyện trị để đổi. Vật phẩm tam cấp cần hai mươi điểm tu luyện trị để đổi. Vật phẩm tứ cấp cần năm mươi điểm tu luyện trị để đổi. Vật phẩm ngũ cấp cần một trăm điểm tu luyện trị để đổi. Vật phẩm lục cấp cần hai trăm điểm tu luyện trị để đổi. Vật phẩm thất cấp cần ba trăm điểm tu luyện trị để đổi. Vật phẩm bát cấp cần năm trăm điểm tu luyện trị để đổi. Vật phẩm cấp cao nhất cửu cấp thì cần một ngàn điểm tu luyện trị.

Trong Thánh Hoàng bảo khố có các loại đan dược, binh khí, bí điển, khoáng thạch, dược liệu, cùng một số vật phẩm khác. Chỉ cần có đủ tu luyện trị, tất cả đều có thể đổi. Mỗi một tháng đều có thể đổi một lần..

Dương Khai cười nói:

- Hạ Ngôn! Dù sao sau này ngươi còn tu luyện ở Thiên Cung lâu dài, từ từ sẽ hiểu hết.

- Còn có thể đổi vật phẩm?

Hạ Ngôn trong lòng khẽ động.

" Không biết vật phẩm cửu cấp là những thứ gì. Chẳng lẽ còn có đan dược cửu phẩm? Đan dược cửu phẩm chỉ có tông sư Luyện đan cấp bậc Linh Hoàng mới có thể luyện chế ra. Không biết Thánh Hoàng có thể luyện chế đan dược cửu phẩm hay không?"

Hạ Ngôn hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần lại.

- Ừ, ta hiểu rồi. Cám ơn Dương Khai đại ca!

Hạ Ngôn cũng cười đáp.

Sau khi được Dương Khai giảng giải cho biết những tin tức đó, Hạ Ngôn đối với quy tắc tu luyện tại Thiên Cung cũng đã có hiểu biết nhất định, ở trong Thiên Cung, sử dụng các loại tài nguyên hoàn toàn căn cứ thực lực bản thân người tu luyện để chế định. Thực lực càng mạnh vậy càng đạt được nhiều tài nguyên.

Thánh Hoàng làm hết thảy những điều này đều là vì để người tu luyện có thể tăng thực lực của mình lên nhanh hơn. Người tu luyện Thiên Cung tăng thực lực càng nhanh, vậy có thể thu được càng nhiều tài nguyên hỗ trợ tu luyện.

- Đừng khách khí! Nhưng gì nên nói ta đã nói không sai biệt lắm rồi. Đi, chúng ta qua đó xem mấy tân nhân khảo hạch thế nào. Tiếp một canh giờ nữa là hết một ngày rồi. Bọn họ còn thời gian hai ngày để dùng nữa thôi.

Dương Khai ánh mắt hơi híp lại, nhìn về phía trước.

Trong mấy Ma Quỷ Trận hiện lên trên mặt Khống chế thất, bảy tân nhân vẫn đang gian nan tiến từng bước một.

Hạ Ngôn đi theo bên cạnh Dương Khai, cũng đi qua đó ngước mắt nhìn lên.

Trong năm người do Trương tuần thị và Gián tuần thị để cử, người có thực lực mạnh nhất chính là dong binh dùng đao kia. Hắn đã xâm nhập Ma Quỷ Trận được một trăm ba mươi mét.

Hắn còn thời gian hai ngày để vượt qua nốt bảy mươi mét còn lại. Mấy người khác cũng đều tiến được trên dưới một trăm mét. Tuy nhiên, một trăm mét cuối của Ma Quỷ Trận độ khó đột nhiên tăng thêm một tầng, áp lực bọn họ gặp phải cùng tăng lớn hơn nhiều.

Mà Phương Bản và Tiêu Tử Minh thì: Phương Bản đã xâm nhập được trên dưới một trăm hai mươi mét, lần trước hắn tham gia khảo hạch cùng đã tiến vào được đến nơi này. Tiêu Tử Minh cũng đại khái đi được trên dưới một trăm mét. Từ sau khi biết Hạ Ngôn đã thông qua Ma Quỷ Trận, tốc độ Tiêu Tử Minh tiến lên tăng nhanh không ít, vốn hắn là nguời chậm nhất trong bảy người, hiện tại không ngờ tiến độ không sai biệt lắm so với mấy dong binh khác.

user's avatar
Mr. Robot
I'm just anonymous. I'm just alone.
Báo Cáo Vấn Đề Báo Cho Chấp Sự
28 Xem
0 Thích
Cỡ Chữ
Cách Dòng
Font Chữ
Màu Nền
Màu Chữ
Ngày/Đêm
Kiểu Nền