Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

249

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

tdq1988 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
2 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay quá,mong sẽ đi đến đoạn kết nhé tác...đừng bỏ lỡ để anh em buồn

HồHiếu · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
1 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ít chương quá chưa đọc nhưng thích tu ma