Ủng Hộ Truyện Linh Kiếm Tôn (Dịch) của tác giả Vân Thiên Không

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
95,000
2
17,000
3
9,200
4
7,000
5
4,000
6
3,934
7
3,000
8
3,000
10
1,000
11
500
12
500
13
300
14
220
15
200
16
200
17
157
20
40