Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Truyện có 80 chương.
1
Quyển 1 Chương 1: Tiết Tử: Tiểu Gia Hoả - Khách Không Mời Mà Đến
2
Quyển 1 Chương 2: Lãnh Tinh Hồn
3
Quyển 1 Chương 3: Cảnh Sát Yêu Thú
4
Quyển 2 Chương 1-1: Văn Án - Tâm Trung Đích Ca
5
Quyển 2 Chương 1-2: Khúc Dạo Đầu – A Lâm Kể Chuyện Xưa
6
Quyển 2 Chương 1-3: Mở Đầu
7
Quyển 2 Chương 1-4
8
Quyển 2 Chương 2
9
Quyển 2 Chương 3
10
Quyển 2 Chương 4
11
Quyển 2 Chương 5
12
Quyển 2 Chương 6
13
Quyển 2 Chương 7
14
Quyển 2 Chương 8: Vĩ Thanh
15
Quyển 2 Chương 9: Phiên Ngoại: Không Thể Quên
16
Quyển 3 Chương 1-1: Văn Án - Đặc Biệt Đích Nhĩ
17
Quyển 3 Chương 1-2: Khúc Dạo Đầu – A Lâm Kể Chuyện Xưa
18
Quyển 3 Chương 1-3: Tự Mạc
19
Quyển 3 Chương 1-4
20
Quyển 3 Chương 2
21
Quyển 3 Chương 3
22
Quyển 3 Chương 4
23
Quyển 3 Chương 5
24
Quyển 3 Chương 6
25
Quyển 3 Chương 7
26
Quyển 3 Chương 8
27
Quyển 3 Chương 9
28
Quyển 3 Chương 10: Vĩ Thanh
29
Quyển 3 Chương 11: Người Phục Vụ Ở Tiệm Bánh
30
Quyển 3 Chương 12: Không Giống Nhau
31
Quyển 3 Chương 13: Anh Họ
32
Quyển 4 Chương 1: Giao Tập
33
Quyển 4 Chương 2
34
Quyển 4 Chương 3
35
Quyển 4 Chương 4
36
Quyển 4 Chương 5
37
Quyển 4 Chương 6
38
Quyển 4 Chương 7
39
Quyển 4 Chương 8
40
Quyển 4 Chương 9
41
Quyển 4 Chương 10
42
Quyển 4 Chương 11
43
Quyển 4 Chương 12
44
Quyển 4 Chương 13
45
Quyển 4 Chương 14
46
Quyển 4 Chương 15
47
Quyển 4 Chương 16
48
Quyển 4 Chương 17
49
Quyển 4 Chương 18
50
Quyển 4 Chương 19
51
Quyển 4 Chương 20: Vĩ Thanh
52
Quyển 5 Chương 1-1: Khúc Kỳ Ốc
53
Quyển 5 Chương 1-2: Lời Nói Đầu – A Lâm Kể Chuyện Xưa
54
Quyển 5 Chương 1-3: Tự Mạc
55
Quyển 5 Chương 1-4
56
Quyển 5 Chương 2
57
Quyển 5 Chương 3
58
Quyển 5 Chương 4
59
Quyển 5 Chương 5
60
Quyển 5 Chương 6
61
Quyển 5 Chương 7
62
Quyển 5 Chương 8
63
Quyển 5 Chương 9
64
Quyển 5 Chương 10
65
Quyển 6 Chương 1-1: Sủng Vật Luyến Nhân - Khúc Dạo Đầu — A Lâm Kể Chuyện Xưa
66
Quyển 6 Chương 1-2
67
Quyển 6 Chương 2
68
Quyển 6 Chương 3
69
Quyển 6 Chương 4
70
Quyển 6 Chương 5
71
Quyển 6 Chương 6
72
Quyển 6 Chương 7
73
Quyển 6 Chương 8: Tiểu Phiên Ngoại
74
Quyển 7 Chương 1-1: Nam Đắc Hữu Tình Nhân - Khúc Dạo Đầu — A Lâm Kể Chuyện Xưa
75
Quyển 7 Chương 1-2
76
Quyển 7 Chương 2
77
Quyển 7 Chương 3
78
Quyển 7 Chương 4
79
Quyển 7 Chương 5
80
Quyển 7 Chương 6
Chọn khoảng: 1 - 80