Hình bìa

Liêu Trai Chí Dị

Tác giả Bồ Tùng Linh
Thể loại Truyện Ma
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 332,751
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
4 thích
2228 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thời Tuyên Đức (1) trong cung rất chuộng chơi chọi dế, hàng năm bắt dân gian cung tiến. Trò đó không phải nảy sinh từ đất Thiểm Tây mà do viên quan huyện lệnh huyện Hoa Âm muốn lấy lòng quan trên đem tiến một con. Quan tỉnh thâý nó chọi hay quá đòi phải cung tiến thường xuyên. Quan huyện lại đòi lý trưởng phải cung cấp. Ngoài chợ bọn tay chơi tìm mua được con nào tốt, đem nhốt vào lồng nuôi, nâng giá lên thành hàng quý lạ. Còn bọn lý dịch giảo hoạt lấy lệ cung tiến dế, sách nhiễu dân chúng. Mỗi đầu dế phải nộp, đủ làm khuynh gia bại sản mấy nhà.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Liêu Trai Chí Dị