Hình bìa

Liệp Diễm Minh Tinh Ký

Tác giả Edward22ccc (Edward Wu) Sáng tác
Thể loại Sắc hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 3,307
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
632 đọc
1 bài
Giới Thiệu Truyện

Phong lưu Showbiz, liệp diễm nhân sinh, yy cuồng

Tương Tự Truyện Liệp Diễm Minh Tinh Ký