Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Liên Hoa Bảo Giám

Truyện có 514 chương.
1
Sự Sỉ Nhục Của Gia Tộc St. Kain
2
Vì Mông Đít Nở Hoa Mà Nỗ Lực
3
Thế Giới Đấu Thần
4
Thánh Khí
5
Cưỡng Gian Thánh Khí
6
Vô Tỏa Bất Khai
7
Ai Đả
8
Liên Hoa Nội Kình (1)
9
Liên Hoa Nội Kình (2)
10
Công Chúa, Đừng Bắt Ta Hôn Nàng
11
Dạ Tập
12
Thí Nghiệm
13
Giá Trị
14
Kim Tệ
15
Xung Đột
16
Án Mạng Tại Giáo Đường
17
Diệt Môn
18
Vì Ngươi Mà Bọn Họ Bị Lột Da
19
Ba Phần Lễ Vật
20
Tài Sản Của Tài Chính Đại Thần
21
Cái Bánh Lớn
22
Báo Đáp
23
Giao Dịch Và Tìm Cừu
24
Khảo Thí Chết Người
25
Tiểu Thư, Xin Tự Trọng
26
Dây Chuyền
27
Đấu Thần Khảo Thí (1)
28
Đấu Thần Khảo Thí (2)
29
Quá Quan Trảm Tướng (1)
30
Quá Quan Trảm Tướng (2)
31
Nhập Bọn
32
Tống Biệt
33
Âm Thanh Báo Điềm Xấu (1)
34
Âm Thanh Báo Điềm Xấu (2)
35
Âm Thanh Báo Điềm Xấu (3)
36
Lão Thần Côn (1)
37
Lão Thần Côn (2)
38
Lão Thần Côn (3)
39
Người Đẹp Trong Tượng (1)
40
Người Đẹp Trong Tượng (2)
41
Chẩn Tai (1)
42
Chẩn Tai (2)
43
Chẩn Tai (3)
44
Thí Cổ Sanh Hoa
45
Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (1)
46
Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (2)
47
Nhà tù thánh khí? Cưỡng gian không thương lượng! (3)
48
Bán Thân Làm Nô, Không Cần!
49
Thiên Sứ Thuỷ Thân (1)
50
Thiên Sứ Thủy Thân (2)
51
Tinh Linh, Mỹ Nữ, Gián Điệp?
52
Nhất Định Sẽ Tìm Nhiệm Vụ Cấp Trên
53
Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (1)
54
Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (2)
55
Đứa Nhỏ Và Tên Điên (hạ)
56
Bảo bối trên mông đít
57
Con mắt màu Thiên Lam (thượng)
58
Con Mắt Màu Thiên Lam (trung)
59
Con Mắt Màu Thiên Lam (hạ)
60
Phế Vật Arthur (thượng)
61
Phế Vật Arthur (trung)
62
Phế Vật Arthur (hạ)
63
Phế Vật Arthur
64
Thánh Khí Biến Hình
65
Mẫu Thân Đích Đạo Sư (thượng)
66
Mẫu Thân Đích Đạo Sư (hạ)
67
Tai Nạn
68
Thí Nghiệm Của Phillip
69
Đổ Quỷ Cùng Thần Côn (thượng)
70
Đổ Quỷ Cùng Thần Côn (hạ)
71
Cố Sự Của Helen (thượng)
72
Cố Sự Của Helen (hạ)
73
Trừ Dâm Đả Gian
74
Bốn Bước
75
Với Ngươi Thì Không Có Thương Lượng (1)
76
Với Ngươi Thì Không Có Thương Lượng (2)
77
Phòng Thí Nghiệm Của Phillip
78
Phòng Thí Nghiệm Của Phillip
79
Giao Dịch Của Helen
80
Giao Dịch Của Helen (2)
81
Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ
82
Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ (2)
83
Đánh Bạc (1)
84
Đánh Bạc (2)
85
Da Tát Giáo Hội
86
Mùng 3 Tháng 3
87
Người Đến Từ Thánh Giáo
88
Mượn Đao
89
Bác Bì (1)
90
Bác Bì (2)
91
Lão Tứ
92
Kế hoạch
93
Thiên Vương Sơn (1)
94
Thiên Vương Sơn (2)
95
Phản Linh Loại
96
Thấm Thủy Thánh Quang
97
Baba
98
Nữ Nhi?
99
Ngẫu Biến, Ngẫu Biến, Ngẫu Biến Biến Biến
100
Khỏa Đản