Danh sách chương Liên Hoa Bảo Giám

Chương mới lên trước
Truyện có 514 chương.
Sự Sỉ Nhục Của Gia Tộc St. Kain
1
Vì Mông Đít Nở Hoa Mà Nỗ Lực
2
Thế Giới Đấu Thần
3
Thánh Khí
4
Cưỡng Gian Thánh Khí
5
Vô Tỏa Bất Khai
6
Ai Đả
7
Liên Hoa Nội Kình (1)
8
Liên Hoa Nội Kình (2)
9
Công Chúa, Đừng Bắt Ta Hôn Nàng
10
Dạ Tập
11
Thí Nghiệm
12
Giá Trị
13
Kim Tệ
14
Xung Đột
15
Án Mạng Tại Giáo Đường
16
Diệt Môn
17
Vì Ngươi Mà Bọn Họ Bị Lột Da
18
Ba Phần Lễ Vật
19
Tài Sản Của Tài Chính Đại Thần
20
Cái Bánh Lớn
21
Báo Đáp
22
Giao Dịch Và Tìm Cừu
23
Khảo Thí Chết Người
24
Tiểu Thư, Xin Tự Trọng
25
Dây Chuyền
26
Đấu Thần Khảo Thí (1)
27
Đấu Thần Khảo Thí (2)
28
Quá Quan Trảm Tướng (1)
29
Quá Quan Trảm Tướng (2)
30
Nhập Bọn
31
Tống Biệt
32
Âm Thanh Báo Điềm Xấu (1)
33
Âm Thanh Báo Điềm Xấu (2)
34
Âm Thanh Báo Điềm Xấu (3)
35
Lão Thần Côn (1)
36
Lão Thần Côn (2)
37
Lão Thần Côn (3)
38
Người Đẹp Trong Tượng (1)
39
Người Đẹp Trong Tượng (2)
40
Chẩn Tai (1)
41
Chẩn Tai (2)
42
Chẩn Tai (3)
43
Thí Cổ Sanh Hoa
44
Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (1)
45
Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (2)
46
Nhà tù thánh khí? Cưỡng gian không thương lượng! (3)
47
Bán Thân Làm Nô, Không Cần!
48
Thiên Sứ Thuỷ Thân (1)
49
Thiên Sứ Thủy Thân (2)
50
Tinh Linh, Mỹ Nữ, Gián Điệp?
51
Nhất Định Sẽ Tìm Nhiệm Vụ Cấp Trên
52
Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (1)
53
Đứa Nhỏ Và Thằng Điên (2)
54
Đứa Nhỏ Và Tên Điên (hạ)
55
Bảo bối trên mông đít
56
Con mắt màu Thiên Lam (thượng)
57
Con Mắt Màu Thiên Lam (trung)
58
Con Mắt Màu Thiên Lam (hạ)
59
Phế Vật Arthur (thượng)
60
Phế Vật Arthur (trung)
61
Phế Vật Arthur (hạ)
62
Phế Vật Arthur
63
Thánh Khí Biến Hình
64
Mẫu Thân Đích Đạo Sư (thượng)
65
Mẫu Thân Đích Đạo Sư (hạ)
66
Tai Nạn
67
Thí Nghiệm Của Phillip
68
Đổ Quỷ Cùng Thần Côn (thượng)
69
Đổ Quỷ Cùng Thần Côn (hạ)
70
Cố Sự Của Helen (thượng)
71
Cố Sự Của Helen (hạ)
72
Trừ Dâm Đả Gian
73
Bốn Bước
74
Với Ngươi Thì Không Có Thương Lượng (1)
75
Với Ngươi Thì Không Có Thương Lượng (2)
76
Phòng Thí Nghiệm Của Phillip
77
Phòng Thí Nghiệm Của Phillip
78
Giao Dịch Của Helen
79
Giao Dịch Của Helen (2)
80
Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ
81
Cầu Khẩn Của Đổ Quỷ (2)
82
Đánh Bạc (1)
83
Đánh Bạc (2)
84
Da Tát Giáo Hội
85
Mùng 3 Tháng 3
86
Người Đến Từ Thánh Giáo
87
Mượn Đao
88
Bác Bì (1)
89
Bác Bì (2)
90
Lão Tứ
91
Kế hoạch
92
Thiên Vương Sơn (1)
93
Thiên Vương Sơn (2)
94
Phản Linh Loại
95
Thấm Thủy Thánh Quang
96
Baba
97
Nữ Nhi?
98
Ngẫu Biến, Ngẫu Biến, Ngẫu Biến Biến Biến
99
Khỏa Đản
100