Hình bìa

Lão Bà Của Ta Là Thiên Long Nhân

Tác giả Nhất Mạt Dương Quang
Thể loại Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,004,789
Convert 100%
Cập nhật
2 thích
1092 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn là mạnh nhất Bá Vương sắc người sở hữu, hắn là mạnh nhất Vũ Trang Sắc người sở hữu, hắn là mạnh nhất Kiến Văn Sắc người sở hữu, hắn là mạnh nhất lôi điện Chấp Chưởng Giả, hắn là mạnh nhất Rokushiki người sở hữu. Hắn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Đại tướng! Hắn là đệ nhất thế giới Đại Kiếm Hào! Hắn là Thiên Long Nhân kẻ thống trị! Hắn là Quân Lâm Thiên Hạ Hải hoàng!

Hắn, vô thượng Vương tọa kẻ thống trị —— Tây Môn Tần! ! !

Đùa bức khôi hài nhẹ nhõm khôi hài phong cách

Tương Tự Truyện Lão Bà Của Ta Là Thiên Long Nhân