Danh sách chương Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương mới lên trước
Truyện có 773 chương.
Lăng Thiên chi cừu
1
Đồng quy vu tận
2
Đường xuống hoàng tuyền
3
Luyện công trong bụng mẹ
4
Nguy hiểm trước khi ra đời
5
Rốt cuộc cũng sinh ra
6
Gia tộc hào môn
7
Tình thế thế giới
8
Dương gia gia chủ
9
Hãm hại Hoàng hậu
10
Hoàng hậu Dương Tuyết
11
Trảo chu hương nang
12
Kỳ địch dĩ nhược
13
Thần công sơ thành
14
Thì ra là hắn
15
Cố tình gây sự
16
Một trường giảo biện
17
Tâm cơ thâm trầm
18
Ác độc phụ tử
19
Phu thê dạ thoại
20
Nói chuyện cùng sư trưởng
21
Náo loạn đầu đường
22
Có ý định quấy rối
23
Trắc nghiệm bắt đầu
24
Tiểu khất cái
25
Lời thề ác độc
26
Coi như là vấn đề
27
Lời đồn ở cửa thành
28
Kế hoạch ba năm
29
Chỉ phúc vi hôn.
30
Thực lực của Tiêu gia.
31
Ta muốn từ hôn.
32
Thiên mệnh sở quy.
33
Vị trí của Lăng Kiếm
34
Tiêu gia gia chủ.
35
Siêu cấp hoàn khố.
36
Tiêu gia thối hôn.
37
Siêu cấp hào đổ
38
Nãi nãi âm hiểm
39
Sư phó tiện nghi
40
Bà cháu ngửa bài
41
Đêm khuya tới thăm
42
Cùng ngài đàm phán
43
Bồi thường cho ta
44
Được và mất
45
Huynh đệ của ta
46
Bắt đầu lên kế hoạch
47
Tranh đường trên phố
48
Tội danh tạo phản
49
Thiết án như sơn
50
Đằng sau sự việc.
51
Bị tập kích ở Liễu Hà
52
Kịch chiến liễu lâm
53
Khảo nghiệm của Lăng Kiếm.
54
Lăng Kiếm thẩm vấn
55
Thiết huyết vệ sĩ.
56
Đồ mưu cuồng phong.
57
Phúc vương biệt viện.
58
Tiểu Nha Lăng Thần.
59
Tổ tôn mật mưu.
60
Ý định lâu dài
61
Lôi lệ phong hành
62
Tẩy não Thiết Huyết
63
Thu phục Thiết Huyết
64
Thưởng phạt như thế
65
Huấn luyện tàn khốc
66
Yêu cầu của Lăng Thần
67
Sự kiện kiểm tra thân thể
68
Mình làm mình chịu
69
Ngã Dục Lăng Thiên
70
Truyền thụ võ công
71
Tình thế nghiêm trọng.
72
Chiến sự quỷ dị.
73
Thế lực bành trướng.
74
Cơ hội tới.
75
Không dám vọng động
76
Thì ra là thế
77
Hôn nhân khó khăn
78
Hoàn khố tập hợp
79
Nam Cung công tử
80
Giương cung bạt kiếm
81
Kiều Nguyệt công chúa
82
Dĩ hoạ hội hữu
83
Thần lai chi bút.
84
Lệ mộng hồng trần.
85
Hung hữu thành trúc.
86
Hắn là Lăng Thiên?
87
Thiếu nữ tình hoài
88
Lăng Thiên chi chí
89
Tiền vãng biệt viện
90
Hội nghị đỉnh cao
91
Sắp xếp lại
92
Khách tới đêm khuya
93
Thiên Phong Hữu Thủy
94
Kinh nghiệm không đủ
95
Âm mưu bại lộ
96
Giai nhân tới thăm
97
Cùng mỹ nữ đấu trí
98
Dĩ mỹ chế mỹ
99
Hữu mỹ bái sư
100