Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Làm Thần Thám Trong Thế Giới Điện Ảnh

Lamphuongtoan · Luyện Khí Tầng Tám ·
20 Kim Phiếu
98 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hệ thống.thế giới dị nhân rất hấp dẫn.mong chủ thớt ra mỗi ngày nhìu chương hơn nè