Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

71

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Lạc Thần

thanhak37 · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện được xây dựng với bố cục chặt chẽ và lôi cuốn. Không thể bỏ qua Lạc Thần nếu bạn là người đam mê đọc và khám phá

nguyenanh266442 · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
78 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Rất hay đáng để đọc