Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Truyện có 169 chương.
1
Máy Học Tập Đến Từ Tương Lai
2
Nhiệm Vụ Đầu Tiên
3
Phòng Bida Động Viễn
4
Cưỡng Chế Chấp Hành
5
Một Đêm Giằng Co
6
Thiếu
7
Tiến Độ Nhiệm Vụ
8
Nhiệm Vụ Thứ Hai
9
Phụ Huynh Gây Rối
10
Bạn Bè Tranh Chấp
11
Tai Nạn Tương Lai
12
Thiếu Nữ Hư Hỏng
13
Nhiệm Vụ Thứ Ba
14
Ôm Sách Liều Chết
15
Thứ Hạng, Giải Thưởng Cổ Vũ
16
Người Máy Sinh Vật Nano
17
Hai Hướng Trái Ngược
18
Chu Tuyền Hiểu Lầm
19
Phiền Toái, Huấn Luyện
20
Quên
21
Nhiệm Vụ Thứ Tư
22
Thủ Đoạn Của Máy Học Tập
23
Phản Ứng Ngoại Giới
24
Học Sinh Ưu Tú
25
Webcam Khởi Động
26
Tương Lai Chân Thật
27
Lột Xác
28
Bệnh Tình Tái Phát
29
Trúng Tuyển Viện Đặc Biệt
30
Căn Bản Khoa Điện Tử
31
Chia Tay Với Quá Khứ
32
Học Quân Sự
33
Xuất Sắc
34
Bắn
35
Thanh Danh Mọt Sách
36
Bất Tri Bất Giác Thay Đổi
37
Gặp Lại Vệ Thừa
38
Động Cơ Của Vệ Thừa
39
Chuyện Thay Đổi
40
Tiếp Xúc Máy Móc Điện Tử
41
Sách Giáo Khoa Kỹ Thuật
42
Thì Ra Kỹ Thuật Có Thể Kiếm Tiền
43
Lại Gặp Người Quen
44
Học Tập Kỹ Xảo Chiến Đấu
45
Pin Dự Phòng Bằng Năng Lượng Mặt Trời
46
Quyết Chí Tự Cường
47
Thiết Bị Tăng Cường Tín Hiệu
48
Nhiệm Vụ Của Hứa Nguyên Quân
49
Tham Gia Trận Đấu
50
Sự Kiện Ngoài Ý Muốn
51
Nguy Hiểm Ập Tới
52
Khẳng Khái Chịu Chết
53
Được Cứu
54
Tự Xét Lại
55
Nhiệm Vụ Mới
56
Chu Tuyền Hỗ Trợ
57
Liên Thủ Đánh Người
58
Đừng Tìm Tao Nữa
59
Chứng Minh Trò Ngoan
60
Chu Tuyền Và Nghiêm Đông Nam
61
Người Bạn Dây Dưa Không Rõ
62
Cùng Giường Chung Gối
63
Chương Trình Của Học Kỳ Hai
64
Âm Thầm Quyết Đấu
65
Nhóm Hứng Thú Điện Tử
66
Sự Kết Thúc Bi Kịch Của Buổi Học Bổ Túc
67
Máy Phát Sóng Vuông
68
Bài Chuyên Ngành Chính Thức
69
Đại Biểu Tiết Thực Hành Điện Tử
70
Webcam Bị Lộ
71
Tính Tất Yếu Của Lịch Sử
72
Đại Biểu Khóa
73
Giờ Tự Học Buổi Tối
74
Phúc Vận Của Chu Tuyền
75
Sau Lưng Lâm Gia
76
Hệ Thống Trí Năng Hóa Trong Chung Cư
77
Lại Một Người Quen
78
Trò Khôi Hài Trường Học
79
Ác Nhân Đều Có Ác Nhân Trị
80
Lại Một Nụ Hôn
81
Đi Chết Đi, Vệ Thư Tuân
82
Sự Kiện Giết Người
83
Lại Gặp Nghiêm Đông Nam
84
Nhiệm Vụ: Xin Hãy Bao Dưỡng Tình Nhân
85
Cận Thị
86
Người Của Chu Gia
87
Đến Nghỉ Hè
88
Người Anh Họ Ác Liệt
89
Trừ Khử Kẻ Thù
90
Ứng Dụng Tri Thức
91
Tiền Căn Hậu Quả
92
Khai Giảng Và Nhiệm Vụ Mới
93
Lại Đến Thư Viện
94
Trầm Tĩnh Cùng Mạch Nước Ngầm
95
Đạn Khói
96
Rời Khỏi Phòng Thí Nghiệm
97
Tin Vệ Thừa Chết
98
Muốn Thay Đổi Tương Lai
99
Công Trình Cơ Học
100
Cuối Kỳ Chấm Dứt
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 169