Hình bìa

Kình Minh

Tác giả Hồng Sắc Khả Nhạc Trứ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 986,571
Convert 100%
Cập nhật
133 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thương Châu Phủ thiếu niên lang, vào triều làm quan, trước diệt Đạt Diên Hãn, tái chiến Bát Bạch Thất, tráng ta Đại Minh sơn hà. Hưng thịnh thực nghiệp, mở cấm biển, xây trường quân đội, luyện lính mới, hùng binh bắc vào, dẹp yên thảo nguyên. Chọn tinh binh, vào vùng Trung Nguyên, giết Bạch Liên giáo, tàn sát gian nịnh, xây muôn đời vương triều. Chế tạo cường đại Đại Minh đế quốc, chúng ta có thể không phải chỉ là nói một chút ---- Trần Sinh.

Tương Tự Truyện Kình Minh