Hình bìa

Kim Đan Cửu Phẩm

Tác giả Lưỡng Niên Lưỡng Nguyệt
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,993,302
Convert 100%
Cập nhật
7 thích
1857 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Trường sinh bất tử, đây là tất cả trí tuệ sinh linh tối bản năng truy cầu.

Ở trên địa cầu, loại này tối bản năng truy cầu dường như hoa trong gương, trăng trong nước. Bất luận kẻ nào, mặc cho ngươi quyền thế kinh thiên, phú giáp thiên hạ, sau trăm tuổi, cũng chỉ là một dúm bụi bặm.

Nhưng, ở nơi này toàn bộ thế giới mới ở giữa, Lý Hạo cũng dùng hắn gầy yếu hai tay của, thật chặc bắt được số phận lưu cho hắn một đường cơ hội, một đường trường sinh vĩnh hằng cơ hội!

Tương Tự Truyện Kim Đan Cửu Phẩm