Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

30

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Kiếm Vực Thần Đế

ĐỘCLONGSONGPHƯỢNG · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
83 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện. Quá hay luôn, Nhân vật biết ẩn dấu sức mạnh. Một tấc phẩm tuyệt vời

tinhtinh · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Không cần phải nói nhiều, một từ hay, hai từ cực hay 😘 😘 😘

không yy không não tàn trọng sinh đấu trí giả heo ăn thịt hổ
thienthieu · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Định cho 99 điểm nhưng sợ ảnh hưởng cho thanh danh của ta nên cho 100 cố lên nha tiểu tĩnh. Dịch có thể không hay nhưng cv thì phải đọc được đó