Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Kiếm Ngạo Trùng Sinh

Truyện có 1393 chương.
1
Mở đầu
2
Tuyết Nhi chi nguy (thượng)
3
Tuyết Nhi chi nguy (hạ)
4
Giết người thì thường mạng (thượng)
5
Giết người thì thường mạng (hạ)
6
Phong gia hình đường (thượng)
7
Phong gia hình đường (hạ)
8
Ai dám đụng đến ta tôn nhi (thượng)
9
Ai dám đụng đến ta tôn nhi (hạ)
10
Phía sau núi cấm lâm (thượng)
11
Phía sau núi cấm lâm (hạ)
12
Bí tân (thượng)
13
Bí tân (hạ)
14
Có địch đột kích (thượng)
15
Có địch đột kích (hạ)
16
Thủy bộc tàng bảo (thượng)
17
Thủy bộc tàng bảo (hạ)
18
Rửa sạch chút sâu (thượng)
19
Rửa sạch chút sâu (hạ)
20
Hướng quan là lúc (thượng)
21
Hướng quan là lúc (hạ)
22
Mười bước giết một người (thượng)
23
Mười bước giết một người (hạ)
24
Phá rồi sau đó lập (thượng)
25
Phá rồi sau đó lập (hạ)
26
Loại nào cảnh giới? (Thượng)
27
Loại nào cảnh giới? (Hạ)
28
Huyền khí thí nghiệm (thượng)
29
Huyền khí thí nghiệm (hạ)
30
Kiếm Thần lão sư (thượng)
31
Kiếm Thần lão sư (hạ)
32
Tranh đấu (thượng)
33
Tranh đấu (hạ)
34
Kiếm diệt mãnh thú (thượng)
35
Kiếm diệt mãnh thú (hạ)
36
Bái sư (thượng)
37
Bái sư (hạ)
38
Bạch Lộc Thư Viện (thượng)
39
Bạch Lộc Thư Viện (hạ)
40
Đừng khinh thiếu niên nghèo (thượng)
41
Đừng khinh thiếu niên nghèo (hạ)
42
Dược Tu La (thượng)
43
Dược Tu La (hạ)
44
Phù dư sơn (thượng)
45
Phù dư sơn (hạ)
46
Gặp lại (thượng)
47
Gặp lại (hạ)
48
Hỏa đốt bát hoang (thượng)
49
Hỏa đốt bát hoang (hạ)
50
Xuân tàm đến tử ti phương tẫn (thượng)
51
Xuân tàm đến tử ti phương tẫn (hạ)
52
Tiểu hồi thiên đan (thượng)
53
Tiểu hồi thiên đan (hạ)
54
Luyện dược bí pháp (thượng)
55
Luyện dược bí pháp (hạ)
56
Tới cửa gây hấn (thượng)
57
Tới cửa gây hấn (hạ)
58
Trăm chiêu chi ước (thượng)
59
Trăm chiêu chi ước (hạ)
60
Huyết vũ ưng song phi (thượng)
61
Huyết vũ ưng song phi (hạ)
62
Đàn ưng chiết cánh (thượng)
63
Đàn ưng chiết cánh (hạ)
64
Xảo ngộ (thượng)
65
Xảo ngộ (hạ)
66
Thượng cổ bảo tàng (thượng)
67
Thượng cổ bảo tàng (hạ)
68
Trung phó (thượng)
69
Trung phó (hạ)
70
Ngủ say mỹ nhân (thượng)
71
Ngủ say mỹ nhân (hạ)
72
Cửu cấp huyền sủng (thượng)
73
Cửu cấp huyền sủng (hạ)
74
Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ (thượng)
75
Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ (hạ)
76
Đại võ sư (thượng)
77
Đại võ sư (hạ)
78
Thái Cực kiếm ý (thượng)
79
Thái Cực kiếm ý (hạ)
80
Đấu thú (thượng)
81
Đấu thú (hạ)
82
Điên cuồng ba mươi sáu liên đánh
83
Ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? (Thượng)
84
Ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? (Hạ)
85
Nhất phẩm dược sư thí nghiệm (thượng)
86
Nhất phẩm dược sư thí nghiệm (hạ)
87
Đại công cáo thành (thượng)
88
Đại công cáo thành (hạ)
89
Gia Cát gia yến (thượng)
90
Gia Cát gia yến (hạ)
91
Tiểu phúc vương (thượng)
92
Tiểu phúc vương (hạ)
93
Lễ trọng (thượng)
94
Lễ trọng (hạ)
95
Đêm tập (thượng)
96
Đêm tập (hạ)
97
Kiếm tên truy phong (thượng)
98
Kiếm tên truy phong (hạ)
99
Liên chọn tam quan chi ước (thượng)
100
Liên chọn tam quan chi ước (hạ)