Hình bìa

Kiếm Khấu Thiên Môn

Tác giả Vô Đầu D
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 441,370
Convert 100%
Cập nhật
375 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Mây trắng nửa hồ gia vạn dặm, thu thủy nhất kiếm hàn thập châu.

Đây là một cái thiếu niên nâng kiếm gõ Thiên môn cố sự.

Cảnh giới: Hoán Cốt kỳ, Thoát Thai kỳ, Thượng Nhân, Linh Nhân, Chân Nhân, Tiên Thiên Chân Nhân, Thánh Nhân.

Tương Tự Truyện Kiếm Khấu Thiên Môn