Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

15

Bình

91

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Kiếm Động Cửu Thiên

Chu Hằng

Nhân Vật Chính · Nam

Từ nhỏ phế hk biết mùi gái !lớn lên bị hiếp--)bá -)đào hoa vô số!

Hoặc Thiên

Hoặc Thiên Yêu Cơ
Nhân Vật Chính · Nữ

Mị Hoặc Thương Thiên nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Nàng thương huyết tịch Thiên thương huyết vũ. Nữ...

Hồng Nguyệt

Nhân Vật Phụ · Nữ

Ma nữ thần bí kẻ mà Hoặc Thiên cảm thấy rất chán ghét. Liên hệ với nàng là một ấn kí hồng nguyệt.

Con Lừa Đen

Nhân Vật Phụ · Nam

Con Lừa Đê Tiện giống chó học dáng người. Tham tài, vô sỉ, miệng lưỡi đê tiện, người gặp người đá...

Lâm Phức Hương

Nhân Vật Phụ · Nữ

người khác phái đầu tiên NVC